O meni

Kao ovlašteni sudski tumač i prevodilac za bosanski, hrvatski i srpski jezik radim od 2019. godine.

Rođena sam i odrasla u Sarajevu, Bosna i Hercegovina. Bachelor studije sociologije, politike, medija i komunikacija završila sam na Heinrich-Heine-Univerzitetu u Dizeldorfu. Potom sam uspješno završila master studije „Društvene strukture i demokratsko upravljanje“ na Heinrich-Heine-Univerzitetu u Dizeldorfu. 

Živim i radim u Njemačkoj od 2006. godine.