Moje usluge

Pismeno prevođenje

- Ovjereni prijevodi

- Prevodi dokumenata (dokumenti, uvjerenja, certifikati, diplome i svjedočanstva, presude, ugovori, rodni/ vjenčani/ smrtni list, prijava boravka, itd.)

- Pisma, WhatsApp-, Viber- i SMS-komunikacija

- Web stranice

Usmeno prevođenje

- Prevođenje za vlasti, notare ili advokate

- Konferencije, predavanja, seminari, sastanci, kursevi i obuke

- Vjenčanja i druge lične prilike

- Razgovor sa pacijentom

- Razgovori roditelja i nastavnika